Okresní stavební bytové družstvo Poděbrady
Dokumenty ve složkách: Veřejná nástěnka
Administrátor, 26. 9. 2023 13:00, zobrazeno 3 x

Vzhledem ke čtvrtečnímu svátku oznamujeme všem našim klientům, že v pátek 29. 9. 2023 je z důvodu čerpání dovolené kancelář OSBD Poděbrady UZAVŘENA.

K dispozici Vám budeme opět v pondělí 2. 10. 2023 dle provozní doby pro veřejnost.

Děkujeme za pochopení.

Za OSBD Poděbrady M. Jabůrková.

Administrátor, 3. 9. 2022 8:00, zobrazeno 657 x

Vítejte na stránkách Okresního stavebního bytového družstva Poděbrady

Kdo jsme...

OSBD Poděbrady je stabilizovaným bytovým družstvem, které funguje již od r. 1973, s dostatečnou zkušeností a kapacitou pro provádění kvalitní, profesionální a produktivní správy bytového fondu pro všechny druhy právních subjektů v oblasti bydlení.

Provádíme správu tzv. „komplexního typu“, která zahrnuje celé spektrum problematiky bydlení, nikoliv pouze omezené provádění správy např. jen v oblasti zpracování a vedení účetnictví nebo jen v realizaci technické činnosti. Zároveň jsme ochotni a schopni zajišťovat z tohoto spektra jen některé zákazníkem vybrané činnosti. Poskytování našich služeb je založeno na individuálním přístupu ke klientovi.

Představenstvo OSBD Poděbrady

Administrátor, 15. 6. 2023 20:00, zobrazeno 443 x

Soustavu orgánů OSBD Poděbrady tvoří shromáždění delegátů, představenstvo, předseda a kontrolní komise. Rozsah činnosti, pravomoci a odpovědnosti orgánů družstva je upraven stanovami družstva, interními normami družstva a platnými právními předpisy. Do orgánů družstva mohou být voleni jen členové družstva - fyzické osoby starší 18 let, kteří splňují podmínky i jiných právních předpisů. Funkční období členů orgánů družstva činí pět let.

Nejvyšším orgánem družstva je shromáždění delegátů. Shromáždění delegátů svolává představenstvo podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně.

Statutárním orgánem družstva je představenstvo. Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný člen představenstva v pořadí stanoveném představenstvem.

Aktuální složení představenstva OSBD Poděbrady pro funkční období 2021 - 2026:

předsedkyně představenstva: Jabůrková Markéta, 289 31 Chleby
člen představenstva: Cába Pavel, 289 21 Kostomlaty nad Labem
člen představenstva: Jelínková Pavla, 289 37 Loučeň
člen představenstva: Ing. Mlázovský Zdeněk, 289 23 Milovice
člen představenstva:  Ing. Ondová Hana,  290 01 Pátek
člen představenstva: Slavíková Jaroslava, 290 01 Poděbrady
člen představenstva: Stehlík Jaroslav, 282 01 Český Brod

Kontrolní komise je nezávislým orgánem družstva. Je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednávat stížnosti členů družstva.

Aktuální složení kontrolní komise OSBD Poděbrady pro funkční období 2021 - 2026:

předseda kontrolní komise: Ing. Götz Jan, 289 22 Lysá nad Labem
místopředsedkyně kontrolní komise:  Grundmanová Karla, 289 01 Činěves
člen kontrolní komise:  Pinkas Vladislav, 290 01 Poděbrady

K realizaci své činnosti je družstvo vybaveno nezbytným pracovním aparátem, který zajišťuje správu bytové, odborné, ekonomické a technické problematiky.

Aktuální obsazení pracovního aparátu:

Čapská Renáta - zástupkyně ředitele OSBD Poděbrady: výkon správy v oblasti předpisů a plateb, spojených s užíváním bytových a nebytových prostor; realizace vyúčtování služeb; vymáhání pohledávek; mzdová a personální agenda; agenda převodů družstevních práv a povinností a převodů bytů do osobního vlastnictví; výkon správy v oblasti pronájmů; pokladní hotovostní operace; zpracování a vedení účetnictví v oblasti mezd, pronájmů a obchodního styku; bankovní transakce; zpracování smluvních dokumentů apod.

Jabůrková Markéta - předsedkyně představenstva, ekonom a hlavní účetní OSBD Poděbrady; kompletní agenda zpracování a vedení účetnictví OSBD Poděbrady, spravovaných bytových domů a společenství vlastníků jednotek; ekonomická oblast činnosti; obchodní a bankovní styk; pokladní hotovostní operace; legislativní oblast činnosti družstva; fondy oprav jednotlivých subjektů; pojištění majetku; zajištění smluvních dodávek služeb apod.

Sajver Ladislav - provozně technický úsek OSBD Poděbrady: výkon technické činnosti v oblasti správy nemovitostí; členská evidence; zajištění smluvních dodávek služeb; fondy oprav jednotlivých subjektů, zpracování smluvních dokumentů apod.

Administrátor, 3. 11. 2018 16:08, zobrazeno 1387 x

Vážení uživatelé,

v příloze naleznete dokument schválený představenstvem OSBD Poděbrady, který se týká Zásad ochrany osobních údajů, které potřebujeme k dokonalému poskytování našich služeb ve vztahu k Vám.

Představenstvo OSBD Poděbrady