Okresní stavební bytové družstvo Poděbrady
Dokumenty ve složkách: Kontrolní komise OSBD Poděbrady
Administrátor, 12. 5. 2023 20:11, zobrazeno 182 x

Kontrolní komise je nezávislým orgánem družstva. Je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednávat stížnosti členů družstva.

Aktuální složení kontrolní komise OSBD Poděbrady pro funkční období 2021 - 2026:

předseda kontrolní komise: Ing. Götz Jan, 289 22 Lysá nad Labem
místopředsedkyně kontrolní komise:  Grundmanová Karla, 289 01 Činěves
člen kontrolní komise:  Pinkas Vladislav, 290 01 Poděbrady

Korespondenci, určenou pro kontrolní orgán můžete odeslat emailem na adresu: info@osbdpodebrady.cz nebo v papírové podobě doručit do kanceláře družstva, případně poslat poštou na adresu: OSBD Poděbrady, Poděbradská 169, 290 01 Poděbrady.