Okresní stavební bytové družstvo Poděbrady
Dokumenty ve složkách: Dokumenty
Administrátor, 13. 5. 2023 22:02, zobrazeno 182 x
Složka: Dokumenty
Administrátor, 12. 5. 2023 15:10, zobrazeno 235 x
Složka: Dokumenty

Pokud chcete ohlásit nějakou událost nebo podat požadavek, který by správa družstva měla řešit, řiďte se prosím těmito základními pravidly:

A) Žadatel podrobně vyjádří obsah žádosti písemnou formou. Žadatel uvede své telefonní číslo a emailovou adresu pro lepší a rychlejší komunikaci a také informaci, zda požadavek bude hrazen z vlastních prostředků nebo z fondu oprav.

B) Každá žádost, týká-li se společných částí domu, musí být doložena vyjádřením sousedů, a to bez ohledu na to, jsou-li vlastníky nebo nájemci bytu. Vyjádření může být jednoslovné, například slovem "SOUHLASÍM" opatřené podpisem a datem podpisu. Vedle podpisu tiskacím písmem napište čitelně jméno držitele podpisu. Pokud soused nesouhlasí, stručně a výstižně uvede důvody nesouhlasu a potvrdí svým podpisem a datem.

C) Souhlasy s úhradou faktur a ostatních daňových dokladů za práce, služby a zboží, realizované ve společných prostorech bytových domů lze správě družstva doložit prostřednictvím žádanky uložené níže. Nezapomeňte na většinový souhlas bydlících, vyjádřený podpisy na žádance.

D) Takto napsanou žádost předá žadatel správě družstva emailem na adresu: info@osbdpodebrady.cz nebo v papírové podobě v kanceláři družstva, případně poštou na adresu: OSBD Poděbrady, Poděbradská 169, 290 01 Poděbrady.

Pro hlášení jakékoliv záležitosti a požadavku lze použít formulář uvedený v příloze.